Feedback
Book CC BY-NC 4.0
published

Derde of laatste deel der rupsen begin, voedzel̄ en wonderbaare verandering : ten dienst van alle Liefhebbers der Insecten, Kruiden, Bloemen en Gewassen; ook Schilders, Borduurders &c. / naauwkeurig onderzogt, na 't leven geschildert, en in 't korte beschreven door Maria Sibilla Merian. Als mede een Appendix Behelsende eenige Surinaamsche insecten geobserveert door haar dochter Johanna Helena Herolt, tegenwoordig noch tot Surinaame woonagtig. Alles in print gebracht en in 't licht gegeven door haar jongste dochter Dorothea Maria Henricie

Cite

Citation style:
Could not load citation form.

Access Statistic

Total:
Downloads:
Abtractviews:
Last 12 Month:
Downloads:
Abtractviews:

Rights

Use and reproduction: